Bodywork

Bodywork voor paarden

Fascia, ook wel bindweefsel genoemd, bevindt zich overal in het lichaam. Het omhult en doorrijgt een lichaam. Of je nu op celniveau kijkt of naar bijvoorbeeld de huid, overal vind je fascia.

Fascia

De fascia, where East meets West.

Als je naar Westerse bronnen kijkt die omschrijven welke functie de fascia heeft, vind je dingen als het geven van mechanische steun, het kunnen opwekken van bewegingsenergie en ondersteunen van beweging, het kunnen registreren van pijn en het vervoeren van (afval)stoffen.

Als je er met een meer Chinees oog naar kijkt, dan zijn er sterke vermoedens dat de meridianen en de zogenaamde Qi door de fascia stromen en dus zorgen voor energie voorziening in het lichaam en daarom ook een sterke band hebben met de organen en het spijsverteringssysteem.

Ik zie de fascia vooral als een lichtnet of een elektrische netwerk in het lichaam waar energie doorheen moet kunnen stromen om goed te kunnen functioneren. Vergelijk het met het elektrische netwerk in een huis. Als de weerstand te groot is of er een breuk in de kabel zit, dan kan de elektriciteit zijn doel niet bereiken.

Gelukkig is een lichaam intelligenter dan het elektra-netwerk in een huis en de aansturing vindt plaats vanuit (DNA-)codering, trauma-inslag en aangeleerde patronen. In de kern bevat de fascia de diepe kennis van wie we als dier of mens eigenlijk zijn. Door de fascia-ketens op fysiek, mentaal en emotioneel niveau te releasen, of eigenlijk te de-blokkeren en herschikken, kan mens en dier uit de kramp komen en zijn oorsprong, kracht en eigen wijsheid terug vinden.   

De fascia vervult een veelheid van functies in het lichaam, die ook nog eens van allerlei aard zijn. Daarom werk ik op de fascia met verschillende technieken vanuit verschillende stromingen. De technieken hebben als overeenkomst dat het drukpunt-technieken zijn, waarop ik werk met een kristal. Verder zet ik de Hippo-Urim code, verwerkt in een singel, van Monique Timmers in. Deze code verwijdert fysieke en mentale patronen, die hun oorsprong kennen in de verstoring van de trillingsfrequentie van het lichaam.

Als er sprake is van een zuiver biomechanisch probleem dan zet ik bijvoorbeeld technieken in die een fasciale bewegingsketen kunnen doen ontspannen (Dr. Kerry Ridgway, Tove Due / Rikke Schultz en de methode van Stecco). Zijn er verstoringen in de spijsvertering, dan gebruik ik technieken die zijn afgeleid van de accupunctuur. De energetische Hippo-Urim code van Monique Timmers zet ik in om fysieke en mentale blokkades te verwijderen, die hun oorsprong kennen in de verstoring van de trillingsfrequentie in het lichaam. De Hippo-Urim code is nauw verwant aan de Urim-code stoel voor mensen (Voor meer informatie hierover klik hier: https://www.thepowerexperience.nl/stoelen/). 

Paarden met beperkingen in de fascia bewegen vaak minder soepel of niet symmetrisch. Ze kunnen ook pijnreacties vertonen bij het aanraken van bepaalde plekken of gevoelig zijn met aansingelen. In training en in de omgang kan een heel scala aan ongewenst gedrag voor komen. Enkele voorbeelden zijn: moeite hebben met buigen, te strak blijven in een deel van het lichaam, traag zijn of juist te snel (vluchtgedrag), een ’zwak’ been hebben, reageren met poetsen of bij aanraking, problemen in de spijsvertering / vertering in het algemeen, jeuk, bultjes, mok die niet overgaat, bokken in training, in het algemeen onrustig zijn.

Een sessie duurt meestal 45 tot 90 minuten.

Ik kom naar je paard als je paard in Limburg en het oostelijke deel van Noord-Brabant staat. 2 keer per maand is er een route naar regio Utrecht / Rhenen en als je op de route kan aansluiten, dan is op locatie komen geen probleem.

Vanaf 5 paarden zijn er mogelijkheden buiten de genoemde regio’s. Neem contact op voor meer informatie.

Staat je paard buiten het werkgebied, dan ben je altijd welkom op mijn eigen locatie in Weert. We kunnen ook contact hebben of er een andere oplossing is.

Kristallen vormen zich in de ondergrondse holtes van de aarde doordat atomen zich in bepaalde geometrische vormen verbinden. Sommige mensen zeggen dat ze ’groeien’. Door hun vorm en trillingsfrequentie kunnen ze andere frequentievelden beïnvloeden. Dus ook het trillingsveld van een lichaam. Door met een kristal te werken op een drukpunt kan ik de frequentie van baan of de structuur waarmee dat punt verbonden is beïnvloeden en uiteindelijk terugbrengen naar de oorspronkelijke frequentie.

Door een drukpunt te stimuleren met een kristal wek je eigenlijk een stroompje op in het paardenlichaam. Het lichaam ’trilt’ als het ware ’los’. Dit kan zich uitten met trillingen aan de oppervlakte. Via de onderstaande link kun je een filmpje bekijken waarin je kan zien wat er gebeurt. Tip: let vooral op het kaak/wang-gebied.

De fascia omvat ook de organen en deze fascia kan op dezelfde manier beïnvloed worden als de fascia die meer van doen heeft met het bewegingsapparaat. Een terugkerend maagprobleem kan bijvoorbeeld ontstaan, omdat de fascia van de maag niet op de juiste spanning staat en daardoor de maag zelf negatief beïnvloedt. Door de fascia rond de maag te releasen kunnen problemen uit de weg worden geruimd. Zo kan het werken met alle organen.

Als tijdens een bodywork sessie duidelijk wordt dat het paard behoefte heeft aan andere of aanvullende voeding dan kan ik dat thuis voor je uittesten en je daarin adviseren. Ik gebruik daarbij een bio-tensor en een resonantie-kit. Om niets over het hoofd te zien, wil ik het paard en zijn leefomgeving altijd eerst gezien hebben, voordat ik kruiden of supplementen uitmeet. Ik verkoop geen kruiden of supplementen.

Het enige juist antwoord is: dat hangt ervan af. Paarden die ik vaker zie, wiens lichamen goed gewend zijn aan deze methode en geen grote problemen hebben kunnen vaak de volgende dag alweer licht aan het werk. Voor paarden met grotere problemen en na een eerste sessie adviseer ik vaak 4-6 dagen vrije beweging. We bespreken de opties tijdens een sessie.