Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website Hippodura.com, hippodura.nl en hippodura.eu.

Door deze website te bezoeken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Hoewel de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie is verouderd, niet meer correct is of niet van toepassing is op een situatie. Hippodura kan dan ook niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie en sluit alle aansprakelijkheid hiervoor uitdrukkelijk uit.

Met de inhoud van de website beoogt Hippodura ook geen om advies te geven voor concrete situaties. Hippodura is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van de informatie op haar site.

Hippodura is rechthebbende of rechtmatig gebruiker van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de informatie die op deze website wordt aangeboden (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en afbeeldingen). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te nemen, te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hippodura.

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.