Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Door je aan te melden en/of een betaling te verrichten voor deze workshop ga je akkoord met deze voorwaarden.

Deelnemers en Betaling

  • Voor elke workshop geldt een minimum aantal deelnemers. Bij minder deelnemers zal de workshop geen doorgang vinden en wordt de betaling teruggestort.
  • Deelname is bevestigd bij betaling. Bij afmelding vindt er geen restitutie plaats. Je plek kan echter wel door iemand anders worden ingevuld.
  • Hippodura bewaart je persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mail) om je te informeren over deze workshop en om je in de toekomst te informeren over nieuwe cursussen en workshops. Indien je dit niet wenst, stuur dan een e-mail naar laura@hippodura.com.
  • Als de Corona-maatregelen van de Nederlandse overheid daarom vragen, kan de workshop worden aangepast, verplaatst of geannuleerd. Bij annulering vindt restitutie van het deelnamegeld plaats.

Aansprakelijkheid

  • Laura Bonnes en Fleur Jonkers zijn ervaren docenten die ervoor zorgen dat het risico op ongevallen minimaal is. Deelname is echter op eigen risico, inclusief het werken met de dieren. Koeching, Fleur Jonkers en/of Laura Bonnes zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen of eigendommen voor, tijdens of na de workshop.
  • Koeching, Laura Bonnes en/of Fleur Jonkers zijn niet aansprakelijk voor diefstal of schade aan personen of eigendommen die ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst (voor, tijdens of na de workshop), behalve in gevallen waarin die schade opzettelijk of door grove schuld van Koeching, Laura Bonnes en/of Fleur Jonkers is veroorzaakt.
  • Koeching, Laura Bonnes en/of Fleur Jonkers zijn niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van handelingen van door hen ingeschakelde docenten, andere (hulp)personen of medestudenten, tenzij die schade opzettelijk of wegens grove schuld is veroorzaakt en aan Koeching, Laura Bonnes en/of Fleur Jonkers is toe te schrijven.

Beperking van Aansprakelijkheid

  • De aansprakelijkheid van Koeching, Laura Bonnes en/of Fleur Jonkers is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in dat geval door hun (aansprakelijkheid)verzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met het eigen risico.
  • Als schade niet onder verzekeringsdekking valt, zal de aansprakelijkheid van Koeching, Laura Bonnes en/of Fleur Jonkers beperkt zijn tot maximaal het bedrag dat per student in rekening is gebracht voor de betreffende opleiding.
  • De student is niet verplicht andere dan directe schade (kosten voor het vaststellen van schade en aansprakelijkheid, kosten voor het verkrijgen van voldoening buiten rechte en kosten voor het beperken van schade) te vergoeden.